Friday, 10 January 2020

Kulturvandalismus op der Eecher Plaz

Op der Eecher Plaz ginn erëm Haiser ofgerappt. Eent dovu war nach virun e puer Joer komplett renoveiert ginn. De Promoteur huet genau wéi um Lampertsbierg als éischt d’Hasteng ronderëm d’Fënstere futti schloe gelooss, warscheinlech fir eventuell Denkmalschützer viru vollend Tatsaachen ze stellen.

Zesumme mat der schéiner aler Apdikt vis-à-vis, wou och nach net kloer ass, wat domat passéiert, forméieren déi Haiser en erhalenswäerten Ensemble, deen zanter dem Ufank vum leschte Joerhonnert net verännert gouf. Dat gesäit een op enger Postkaart vun 1904, déi um Facebook-Site “engpostkaartdendag” publizéiert gouf.

De kulturelle Vandalismus op der Eecher Plaz weist eemol méi, dass d’Stad Lëtzebuerg onbedéngt en Inventaire vun den erhalenswäerte Gebaier muss opstellen, sou wéi déi Lénk dat am Gemengerot ëmmer erëm fuerderen. Dofir sollen déi lokal Interesseveräiner, d’Geschichtsfrënn aus de Quartieren a natierlech de Service des sites et monuments nationaux mat erugezu ginn.  Geschitt dat net, wäert an deene nächste Joren d’Zerstéierung vum Patrimoine an eiser Stad nach méi séier weider goen.

Et muss ee leider fesstellen, dass déi blo-schwaarz Majoritéit am Gemengerot de Promoteure weiderhin schéngt fräi Hand ze loossen !

Les autres sections

Photos

no images were found

Plus >